WegWijs – Jaargang 61 – 2007

Verhouding Oude / Nieuwe Testament

januari/februari 2007 jaargang 61, nr. 1  OP WEG – Oud en nieuw Inge Laan BIJBELSTUDIE – Twee in één. De eenheid van Oude en Nieuwe Testament Tonnis Groenveld In de beleving van veel christenen valt de Bijbel uiteen in twee aparte boeken. Toch is het ene deel niet te begrijpen
Lees meer

De dood

maart/april 2007 jaargang 61, nr. 2 OP WEG – Oud en nieuw Inge Laan BIJBELSTUDIE – De dood: straf op de zonde Sjaak de Boer De dood is een harde noot. Vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd. In dit artikel laat de schrijver vanuit de Bijbel zien dat de dood niet hoort
Lees meer

Belijdenis doen: ja zeggen tegen God

mei / juni 2007 jaargang 61, nr. 3 OP WEG – Als een kind Inge Laan BIJBELSTUDIE – ‘Ja’ zegen tegen God – waarom? André Bas De HERE vraagt mensen om antwoord omdat Hij besloten heeft zich met hen te bemoeien. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel laat de schrijver zien
Lees meer

Bijbel lezen op maat

juli / augustus 2007 Jaargang 61, nr 4 OP WEG – Lezen, leren, leven en goed gezelschap Inge Laan BIJBELSTUDIE – Met de Bijbel in goed gezelschap 1  Jakob van Bruggen Bijbellezen brengt ons in contact met voorgangers en neemt ons op in een lange geschiedenis. Deze geschiedenis van
Lees meer

Eeuwig Leven

september / oktober 2007 Jaargang 61, nr 5 OP WEG –  Eeuwig leven Inge Laan BIJBELSTUDIE – God kennen is leven, eeuwig leven Anthon van Houdt Het eeuwige leven begint bij het sterven of op de jongste dag. Maar het is net als met Gods koninkrijk, het ís er nu al en het kómt.
Lees meer

Vrede

november / december 2007 Jaargang 61, nr 6 OP WEG –  Vrede Inge Laan BIJBELSTUDIE – Vrede met God – de weg naar de Vader Arie Reitsma Vrede is een prachtig woord. Toch hebben we er op de één of andere manier allemaal moeite mee. Dit artikel laat zien dat je voor echte vrede bij
Lees meer