WegWijs – Jaargang 62 – 2008

Boze geesten en machten

januari/februari 2008 jaargang 62, nr. 1 OP WEG – Een vaste burcht Inge Laan BIJBELSTUDIE – Demonen in actie! Simon van der Lugt Uit de Bijbel leren we de duivel en zijn manier van werken kennen. De Evangeliën spreken vaak van boze geesten in Israël, juist in de tijd dat Jezus op
Lees meer

Handicap en geloof

maart/april 2008 jaargang 62, nr. 2 OP WEG – Handicap en geloof Inge Laan BIJBELSTUDIE – De koopman en de parel  Gijs Zomer Het koninkrijk van God is er voor gekochte en betaalde zondaars. Dit moeten Gods kinderen met en zonder handicap beseffen en samen ontdekken. De schrijver
Lees meer

Offers, toen en nu

mei / juni 2008 jaargang 62, nr. 3 OP WEG – Offers Inge Laan BIJBELSTUDIE – Offers, wat moet ik ermee? Aad van Zuijlekom De offerdienst in de Bijbel komt bij God vandaan. Offeren is een antwoord geven aan God. Een uiteenzetting over de verschillende offers en hun betekenis.
Lees meer

Mijn identiteit en bestemming

juli/augustus 2008 jaargang 62, nr. 4   OP WEG – Identiteit Inge Laan BIJBELSTUDIE – Hoor van God je identiteit: wie ben ik? Paul Waterval Aan de hand van de eerste brief van Petrus wordt duidelijk gemaakt wie wij zijn, nl. een uitverkoren volk, een heilige natie, een
Lees meer

De Bergrede

september/oktober 2008 jaargang 62, nr. 5 OP WEG – De Bergrede Inge Laan BIJBELSTUDIE – De Bergrede: leven met Jezus Ulbe van der Meer De Bergrede is meer dan een goede preek. Hij verwoordt hoe het nieuwe leven eruitziet. Leven volgens Jezus’ geboden is het normale leven. Wie Hem
Lees meer

Tucht

november/december 2008 jaargang 62, nr. 6 OP WEG – Logisch Inge Laan BIJBELSTUDIE – Tucht trekt zondaars weer naar Jezus toe: overwegingen bij 1 Korintiërs 5 Ernst Leeftink Hij stierf voor mij, ik leef voor Hem. Het onderscheid maken tussen het gewone leven en het geloofsleven
Lees meer