WegWijs – Jaargang 63 – 2009

Bijbel en kind

januari/februari 2009 jaargang 63, nr. 1 OP WEG – Als een kind Inge Laan BIJBELSTUDIE – Opgroeien in Israël Martin van Veelen In de Bijbel spelen kinderen een heel kleine rol. Er is hierin weinig te vinden over de gedachten en de belevenissen van kinderen. Toch zijn kinderen wel
Lees meer

Psalmen

maart/april 2009 jaargang 63, nr. 2 OP WEG – Heerlijk zingen Inge Laan BIJBELSTUDIE – Psalmen in de Bijbel Jan Smelik Onder ‘psalmen’ worden de liederen uit het oudtestamentische psalmboek verstaan. Nu staan er in de Schrift buiten dit bijbelboek veel liederen. Wat is de relatie
Lees meer

Geweld in de bijbel

mei/juni 2009 jaargang 63, nr. 3 OP WEG – Geweld-ig! Inge Laan BIJBELSTUDIE – ‘Wie het geweld liefhebben, haat hij’ Gert Kwakkel God neemt in zijn Woord het kwaad in deze wereld serieus. Het kwaad is zo erg, dat Hij vijandschap en geweld moet inzetten om het te overwinnen. Maar
Lees meer

De bijbel in de zorg

juli/augustus 2009 jaargang 63, nr. 4 OP WEG – ZORG Inge Laan BIJBELSTUDIE – Zorg, een bijbels product?  Gijs Zomer In deze wereld is er weinig ruimte voor menslievende zorg. De spreker van de Bondsdag laat vanuit de Bijbel de zorginstelling van Gods koninkrijk zien. Wie
Lees meer

Een goed gevoel

september/oktober 2009 jaargang 63, nr. 5 OP WEG  – Gevoel Inge Laan INLEIDING OP DE BIJBELSTUDIE – Gevoel voor cultuur Hans Schaeffer Mensen zijn emotiemensen, de cultuur heet belevingscultuur en de media spelen massaal in op ons gevoel. De schrijver laat in dit
Lees meer

Gebedsverhoring

november/december 2009 jaargang 63, nr. 6 OP WEG – Een luisterend oor Inge Laan BIJBELSTUDIE – UITWERKING – Tussen vader en zonen (I) en (II) Tim Vreugdenhil Meditatieve beschouwingen om de gelijkenis van de verloren zoon als gebedsonderwijs te bekijken. Deze
Lees meer