Cover_gemeenteschets30

Gemeenteschets #30 – bewust! …groen…bewust?

4,50

Categorie:

Productbeschrijving

Doel van deze gemeenteschets

Steunpunt bijbelstudie heeft deze gemeenteschets aangepast zodat hij gebruikt kan worden door bijbelstudiegroepen, groeigroepen, kring- en wijkbijeenkomsten.

Op steeds meer gevels van kerkgebouwen wordt het bordje ‘wij zijn een groene kerk’ geschroefd. Kerkgemeenschappen die nagedacht hebben over een milieu- vriendelijke manier van kerk-zijn en dat vervolgens ook in praktijk hebben gebracht. Op zaterdag 13 december 2018 hebben overal in het land (nood)klokken geluid om aandacht te vragen voor het klimaat. Een actie van de Raad van Kerken.

Paus Franciscus heeft in 2015 een boekje geschreven met de titel Laudato Si’; de zorg voor het gemeenschappelijk huis, de aarde. Hij schrijft onder andere dat slecht omgaan met de aarde ook directe impact heeft voor de allerarmsten op de aarde. Zij zijn vooral de dupe van het verslindende consumentisme van de welvarende delen van de aarde.

Dit zijn zo een paar voorbeelden die laten zien dat de aandacht voor schepping
en milieu en voor rentmeesterschap geen achterhaald thema is. Sterker nog: het thema staat weer volop in de belangstelling door allerlei alarmerende berichten over de snelle afbraak van ecosystemen, smeltende ijskappen, zeespiegelstijging enzovoort. Scholieren die met duizenden ‘klimaatspijbelen’ voor een demonstratie in Den Haag en internationale milieuconferenties waar afspraken worden gemaakt over vermindering van CO2-uitstoot en afvalreductie. Klimaat, natuur en milieu- verontreiniging is hot op vele politieke agenda’s, maar of het voldoende ons individuele gedrag beïnvloedt, is de vraag. Welke verantwoordelijkheid als christenen hebben we hierin?

Schrijver: ds. Rienks

Als u bent ingelogd kunt de u gemeenteschets hieronder downloaden

Extra informatie

Gewicht 120 g